Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang web CasinosData (“Trang web”). Trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của trang web chúng tôi. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện hiện tại, chúng tôi khuyên bạn cũng nên đọc Chính sách bảo mật. Các thỏa thuận được chỉ định trong phần này là không thể thiếu đối với các Điều khoản và Điều kiện hiện tại.

Các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật được gọi chung là “Thỏa thuận”. Thỏa thuận này đặt ra các khía cạnh pháp lý quan trọng của mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.

Trong thỏa thuận, các thuật ngữ “bạn”, “của bạn”, cũng như “khách hàng”, “người dùng” và “người chơi” đề cập đến bất kỳ cá nhân nào sử dụng dịch vụ của trang web và chạy phần mềm. Trước khi sử dụng trang web, hãy kiểm tra phần có liên quan và đọc Chính sách Bảo mật.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tự động đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện được ghi rõ trong thỏa thuận.

Các điều khoản chung

 1. Trang web của chúng tôi là nhà cung cấp thông tin và hướng dẫn độc lập cho những cá nhân quan tâm đến cờ bạc và sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến cờ bạc. Tất cả thông tin được đăng trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm cho mục đích thông tin.
 2. Chúng tôi cố gắng hết sức để chỉ xuất bản thông tin cập nhật và chính xác trên trang web. Với điều đó đang được nói, bạn cần nên nhớ rằng môi trường cờ bạc liên tục thay đổi. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của tất cả dữ liệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi.
 3. Trang web có chứa các liên kết đến tài nguyên của bên thứ ba. Chúng tôi không tạo ảnh hưởng đến nội dung được đăng trên các trang web đó. Trước khi sử dụng một trang web khác, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện của nó.
 4. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm Chính sách bảo mật. Bạn cũng cam kết tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều khoản theo quy định.
 5. Bạn nên hiểu rằng bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi chỉ yêu cầu các thông tin cần thiết cho việc sử dụng đúng trang web.
 6. Khi sử dụng trang web nếu bạn thấy bất kỳ sự không chính xác hoặc không nhất quán nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web hoặc qua email. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho mọi khách truy cập trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi.
 7. Nội dung của trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn cũng không thể sao chép bất kỳ nội dung nào được đăng ở đây.

Đối tượng của Thỏa thuận

Đối tượng của Thỏa thuận này là cung cấp cho các khách truy cập quyền truy cập vào Trang web cũng như tất cả các dịch vụ và dịch vụ có sẵn. Trang web sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn sau:

 • Truy cập vào các công cụ tìm kiếm cho nội dung đã xuất bản.
 • Điều hướng trang web.
 • Đăng các tin nhắn, đánh giá và nhận xét.
 • Đánh giá nội dung được đăng trên trang web.

Tất cả các dịch vụ hiện có và hiện đang hoạt động trên trang web thuộc các điều khoản của Thỏa thuận hiện hành. Hơn nữa, Thỏa thuận sẽ chi phối mọi cập nhật, sửa đổi và các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi có thể thực hiện sau đó.

Truy cập vào trang web và tất cả các dịch vụ là miễn phí, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các liên kết đến các nguồn lực của bên thứ ba là bên có thể yêu cầu bạn phải tài trợ cho tài khoản của bạn để truy cập các trò chơi cờ bạc và các tính năng khác.

Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và các dịch vụ của trang, bạn tự động xác nhận rằng bạn đã đọc Thỏa thuận và đồng ý với tất cả các điều khoản của nó.

Bạn chỉ nên sử dụng tất cả các tài liệu, dịch vụ và dịch vụ trên Trang web theo các điều luật đã có.

Quyền và Nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng

Ban quản trị trang web có quyền:

 • Thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận hiện tại cũng như thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên trang web này. Tất cả các thay đổi có hiệu lực kể từ ngày công bố trừ khi có quy định khác.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể dựa vào các quyền sau đây:

 1. Nhận quyền truy cập miễn phí vào trang web và tất cả các dịch vụ có sẵn trên đó.
 2. Hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi bên quản lý của dịch vụ. Thông tin liên lạc có sẵn thông qua một biểu mẫu trên trang web hoặc qua email.
 3. Sử dụng trang web cho các mục đích và theo cách thức được quy định bởi Thỏa thuận này cũng như luật pháp của khu vực pháp lý nơi bạn cư trú.
 4. Sao chép thông tin từ trang web nhưng bắt buộc có chỉ dẫn của một liên kết đến nguồn.
 5. Yêu cầu quản trị trang web ẩn thông tin cá nhân và bí mật. Nhấn mạnh vào việc không chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba.

Khách truy cập trang web được yêu cầu:

 1. Theo yêu cầu đầu tiên của ban quản trị, cung cấp thêm thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động của trang web và các dịch vụ có sẵn.
 2. Tôn trọng quyền sở hữu và quyền không sở hữu của các chủ sở hữu trang web, đại diện công ty, tác giả và tất cả những người, trực tiếp và gián tiếp, liên quan đến công việc của tài nguyên.
 3. Không thực hiện bất kỳ hành động nào, bằng cách này hay cách khác, có thể cản trở hoạt động bình thường của trang web.
 4. Không thu thập hoặc phân phối thông tin bí mật liên quan đến các cá nhân hoặc pháp nhân từ trang web.
 5. Tránh bất kỳ hành động nào có thể vi phạm tính bảo mật của thông tin được bảo vệ bởi luật hiện hành.
 6. Không sử dụng trang web để phân phối quảng cáo và nội dung khác mà không có sự chấp thuận trước của ban quản trị.
 7. Đảm bảo tính chính xác và phù hợp của tất cả các thông tin được cung cấp.
 8. Bảo mật thông tin cá nhân và bí mật của bạn khỏi sự truy cập của bên thứ ba.

Không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sau:

 • Vi phạm bất kỳ quyền nào của trẻ vị thành niên và gây ra cho họ bất kỳ tổn hại nào.
 • Xâm phạm quyền của người thiểu số.
 • Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác. Trừ những trường hợp khi có quyền hợp pháp để làm như vậy.
 • Lừa dối những người dùng khác trên trang web liên quan đến các thuộc tính và đặc điểm của các dịch vụ được cung cấp.
 • Tải lên nội dung vi phạm quyền của bên thứ ba; là bất hợp pháp; thúc đẩy sự tàn ác, bạo lực, thù hận và phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, quốc gia, giới tính, tôn giáo hoặc xã hội; chứa các thông tin sai lệch; có bất kỳ lời lăng mạ nào đối với các cá nhân và pháp nhân.
 • Kích động để thực hiện các hành động bất hợp pháp. Cũng không được phép hỗ trợ những người thực hiện các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng các khả năng của trang web chúng tôi.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ bị nghiêm cấm:

 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, thuật toán và quy trình thủ công và tự động nào nhằm mục đích thu thập, sao chép và theo dõi dữ liệu trang web.
 • Làm gián đoạn hoạt động bình thường của trang web hoặc các dịch vụ cá nhân theo bất kỳ cách nào.
 • Sử dụng hệ thống điều hướng của trang web để bỏ qua các phương pháp nhằm lấy được thông tin và các tài liệu của trang web không thuộc phạm vi công chúng.
 • Truy cập trái phép vào các dịch vụ, chức năng và dịch vụ khác của trang web.
 • Làm gián đoạn hoạt động bình thường của hệ thống bảo mật của trang web và can thiệp vào hoạt động của hệ thống xác thực người dùng.
 • Cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào về những người dùng khác trên trang web.
 • Sử dụng trang web và nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào, bằng cách này hay cách khác, liên quan đến việc vi phạm luật pháp hiện hành.

Sửa đổi Thỏa thuận

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức. Chúng tôi có quyền đưa ra các thay đổi đối với các điều khoản hiện hành. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, bất kỳ sửa đổi nào đều có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ ngày công bố. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ xem xét các thay đổi trong khoảng thời gian này và sử dụng Trang web theo các điều khoản mới đó.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc nắm rõ các quy tắc và thay đổi mới đối với trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ các trang Điều khoản và Điều kiện và Chính sách bảo mật để biết thông tin cập nhật nhất.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi và vì bất kỳ lý do nào khác. Đặc biệt, quyền truy cập của bạn vào trang web sẽ bị đóng nếu bạn vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hiện tại. Người dùng cũng có thể bị chặn vì bất kỳ lý do nào khác. Khách hàng không nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào.

Điều khoản sử dụng trang web

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web và tất cả các dịch vụ hiện có nếu bạn từ 18 tuổi trở lên so với độ tuổi hợp pháp để đánh bạc trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Tất cả các tài liệu được đăng trên trang web không dành cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn dưới tuổi trưởng thành, ngay lập tức ngừng sử dụng trang web và các dịch vụ của nó.

Dịch vụ

Chức năng chính của trang web CasinoData là cung cấp các thông tin về ngành công nghiệp cờ bạc. Đặc biệt, tại đây bạn có thể tìm thấy các đánh giá về các sòng bạc trực tuyến, trò chơi khe cắm (slot) và các trò chơi khác với người chia bài trực tiếp. Chúng tôi tìm hiểu các ưu đãi tiền thưởng trong các sòng bạc hàng đầu và chia sẽ với những khách truy cập trang web về các ưu đãi đó.

Tất cả thông tin trên trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bạn có quyền truy cập miễn phí không bị giới hạn vào tất cả các tài liệu.

Chúng tôi không sở hữu sòng bạc trực tuyến, nhà cái hoặc trang web poker. Đồng thời, chúng tôi có thể đặt các liên kết dẫn đến các trang web của các cơ sở kinh doanh cờ bạc.

Quyền sở hữu trí tuệ

Công ty, chi nhánh và người cấp phép của chúng tôi sở hữu tất cả phần mềm trên trang web. Tài sản trí tuệ của chúng tôi cũng bao gồm các nội dung bằng văn bản, đồ họa và nội dung khác, cũng như bất kỳ tài liệu nào khác được đăng trên hoặc hiện có thông qua trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tôn trọng bản quyền. Khách truy cập không nên thay đổi các thông báo bản quyền liên quan đến trang web và nội dung được đăng trên đó.

Hơn nữa, công ty, các chi nhánh và người cấp phép sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được đăng trên trang web.

Tất cả nội dung trang web và thương hiệu được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn tự động thừa nhận rằng bạn không yêu cầu bất kỳ quyền nào liên quan đến Nhãn hiệu và nội dung được đăng. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn đồng ý sử dụng tất cả dữ liệu từ Trang web chỉ theo các điều khoản của Thỏa thuận hiện có.

Các hoạt động bị cấm

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ không bao giờ làm và sẽ không cho phép người khác làm như sau:

 1. Truy cập hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các khách truy cập khác vào trang web, bất kể lý do cho các hành động đó là gì.
 2. Sử dụng trang web, các dịch vụ và nội dung được đăng để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 3. Thực hiện bất kỳ nỗ lực để truy cập vào mã nguồn. Nó liên quan đến việc sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, dịch và các hành động khác.
 4. Thu thập dữ liệu hoặc thông tin thông qua trang web bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn.
 5. Chuyển dữ liệu về trang web và dịch vụ cho bên thứ ba.
 6. Sử dụng trang web để phát tán mã độc, vi-rút, phần mềm gián điệp, bot, tệp ẩn, số sê-ri, keylogger, v.v. Bạn cũng bị cấm tải bất kỳ tệp nào lên trang web có thể gây hại cho tài nguyên.
 7. Sửa đổi, truyền tải, sao chép, phân phối, mô phỏng hoặc bán bất kỳ nội dung hoặc nhãn hiệu nào thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
 8. Mở quyền truy cập vào phần mềm trên trang web cho các bên thứ ba bằng cách sử dụng mạng cục bộ hoặc theo bất kỳ cách nào khác.
 9. Thực hiện các hành động có thể gây hại cho công ty, trang web, nội dung và các thương hiệu của chúng tôi bằng cách này hay cách khác.

Quy tắc của khách truy cập trang web

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. Tại thời điểm truy cập trang web, bạn đã trên 18 tuổi hoặc bạn đã đến tuổi mà chơi cờ bạc là hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn.
 2. Bạn dự định sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 3. Bạn đã xác minh rằng trang web, cũng như các dịch vụ có sẵn trên đó, không vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn. Bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web, dịch vụ, tài liệu và thông tin bất hợp pháp ở quốc gia của bạn.
 4. Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web và các dịch vụ có sẵn tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận hiện tại. Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các thay đổi được thực hiện theo tài liệu gần đây.
 5. Bạn sẽ không sử dụng trang web, các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào để thực hiện các hoạt động trái phép và bất hợp pháp. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia và quốc tế.
 6. Khi tạo tài khoản, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và cập nhật về bản thân. Bạn không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi thay mặt cho một công ty, tổ chức hoặc pháp nhân. Đồng thời, bạn nên xác nhận và đảm bảo rằng bạn là đại diện chính thức của một công ty cụ thể. Điều cần thiết là bạn có đủ thẩm quyền cho đại diện này.

Nội dung từ bên thứ ba

Trang web của chúng tôi chứa các siêu liên kết đến các tài nguyên, dịch vụ và nội dung khác thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc pháp nhân bên thứ ba. Tất cả các siêu liên kết được cung cấp trên trang web chỉ để cung cấp thông tin và sự thuận lợi cho khách truy cập. Sự hiện diện của các siêu liên kết trên trang web không có nghĩa là chúng tôi xác nhận nội dung của bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các liên kết như vậy. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro cho bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba không liên quan đến trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến nội dung được đăng trên trang web bởi các bên thứ ba. Đặc biệt, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính thời sự và chính xác của thông tin hoặc chất lượng của các dịch vụ và sản phẩm có sẵn.

Dịch vụ chơi game

Nội dung và các dịch vụ của trang web chỉ được cung cấp cho mục đích giải trí và thông tin. Trang web có thể chứa các liên kết và quảng cáo nội dung của bên thứ ba liên quan đến sòng bạc trực tuyến và cờ bạc.

Bạn chỉ có thể xem và sử dụng các dịch vụ chơi trò chơi của chúng tôi nếu bạn ở trong các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn nơi cờ bạc không bị cấm. Bạn cần nên biết rằng các luật về cờ bạc và sòng bạc trực tuyến khác nhau trên toàn thế giới. Tốt nhất là nghiên cứu bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị nào liên quan đến chơi cờ bạc ở quốc gia bạn cư trú. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi nếu hoạt động đó không bị cấm. Nếu trang web của chúng tôi có sẵn, điều đó không có nghĩa là nó hợp pháp ở quốc gia của bạn.

Thỏa thuận này xác nhận rằng bạn đồng ý với các quy định sau đây về việc sử dụng các dịch vụ chơi game:

 1. Bạn đang ở trong một khu vực pháp lý nơi các dịch vụ chơi game được quy định bởi pháp luật và không bị cấm.
 2. Bạn trên 18 tuổi hoặc đã đạt đến độ tuổi mà các dịch vụ cờ bạc được phép trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn của bạn.
 3. Bạn đã nghiên cứu luật pháp, quy định và chỉ thị của khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn liên quan đến dịch vụ chơi game. Bạn đã đảm bảo rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật nào ở quốc gia của bạn.
 4. Bạn hiểu rằng cờ bạc và cá cược thể thao có thể khiến bạn mất tiền. Các chiến lược và lời khuyên được đăng trên trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ sự đảm bảo chiến thắng nào.
 5. Bạn đồng ý kiểm tra các Điều khoản hiện tại theo định kỳ để đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ sự thay đổi nào đã được thực hiện.
 6. Bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ chơi game nào trên trang web của chúng tôi là do bạn lựa chọn và đánh giá tất cả các rủi ro liên quan. Nếu đánh bạc dẫn đến mất tiền, bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với công ty chúng tôi hoặc các nhân viên của công ty.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý nào liên quan đến sòng bạc trực tuyến và cờ bạc. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu tất cả các luật cờ bạc trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn của bạn. Cá nhân bạn cũng cam kết tuân thủ nghiêm ngặt chúng.

Chúng tôi không khuyên bạn nên tham gia đánh bạc, mặc dù chúng tôi đặt thông tin đó trên trang web. Khi bạn đồng ý đánh bạc hoặc đặt cược vào thể thao, đó là sự lựa chọn cá nhân của bạn. Nếu bạn quyết định bắt đầu đánh bạc hoặc tham gia vào các hoạt động đánh bạc khác, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu chính sách đánh bạc có trách nhiệm.

Từ chối trách nhiệm

Bằng cách truy cập trang web và/hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc dịch vụ nào, bạn đồng ý làm như vậy theo vì quyết định và rủi ro của riêng bạn. Vui lòng đánh giá tất cả các rủi ro có thể liên quan đến việc làm như vậy trước.

Chúng tôi không đảm bảo rằng:

 1. Các dịch vụ trên trang web đáp ứng hoặc sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng.
 2. Quyền truy cập vào các dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, nhanh chóng, đáng tin cậy và không có lỗi.
 3. Các kết quả thu được bằng cách sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác và đáng tin cậy.
 4. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu, hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng, phần mềm có thể tải xuống và các dữ liệu khác từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, tài liệu và thiệt hại mà dữ liệu này có thể gây ra cho máy tính của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bạn gặp phải khi sử dụng trang web hoặc các phần của trang chúng tôi; cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn gặp phải khi sử dụng các liên kết của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung được đăng trên tài nguyên của bên thứ ba. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro cho việc truy cập bất kỳ vào các liên kết bên ngoài.

Bạn thừa nhận rằng công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc các bên thứ ba về việc đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt hoàn toàn trang web hoặc các dịch vụ cá nhân.

Hư hỏng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn từ bỏ mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thủ tục tố tụng, thiệt hại, tổn thất, tiền phạt, chi phí, v.v., đối với công ty, cán bộ, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp của chúng tôi (theo bất kỳ cách nào liên quan đến hoạt động của trang web của chúng tôi).

Quy định này sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận hiện tại.
 • Vi phạm luật pháp của khu vực pháp lý mà bạn đang cư trú.
 • Do sự bất cẩn của bạn.
 • Hành vi sai trái cố ý hoặc vô ý.

Thỏa thuận này xác nhận rằng bạn đồng ý với những điều sau:

 • Thông báo cho công ty chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có.
 • Không điều chỉnh bất kỳ khiếu nại nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có quyền thuê một luật sư để xử lý bất kỳ khiếu nại chống lại chúng tôi. Bạn cũng có thể tự bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Thông báo Vi phạm Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả khách truy cập vào trang web phải tuân thủ nghiêm ngặt các quyền này. Nếu bạn tìm thấy nội dung trên trang web vi phạm bản quyền, bằng cách này hay cách khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, hãy chắc chắn thông báo cho chúng tôi về điều này. Để thông báo, bạn sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

 1. Tên của bạn, tên của tổ chức hoặc công ty mà bạn đại diện.
 2. Thông tin liên hệ của bạn. Bạn cần gửi địa chỉ email hiện tại, địa chỉ cư trú thực tế và số điện thoại hợp lệ.
 3. Thông tin về tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm. Bạn nên cung cấp thông tin chi tiết về nội dung để chúng tôi có thể nhanh chóng tìm thấy nó trên trang web. Đặc biệt, cần thiết viết rõ ra liên kết đến nội dung đó. Bạn cũng có thể mô tả vị trí trên trang web của chúng tôi mà chúng tôi nên tìm kiếm nội dung vi phạm bản quyền.
 4. Chữ ký được ủy quyền của một người hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung hoặc bảo vệ quyền của người đó. Chữ ký có thể là vật lý hoặc điện tử.
 5. Hai tuyên bố. Bạn nên tuyên bố rằng khiếu nại đang được thực hiện với thiện chí trong một tuyên bố. Bạn đã kiểm tra tất cả các sự kiện và bạn thực sự tin rằng nội dung được tìm thấy thuộc về bạn hoặc người có lợi ích mà bạn đại diện. Trên tuyên bố thứ hai, bạn nên đảm bảo rằng thông tin trên tuyên bố là chính xác. Hơn nữa, bạn nên biết về khả năng bị phạt trong trường hợp khai man chống lại công ty chúng tôi.

Đối với vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, bạn có thể liên hệ với đại lý của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc cần thiết trong phần có liên quan trên trang web. Bây giờ có hai lựa chọn – qua email hoặc thông qua biểu mẫu phản hồi.

Chấm dứt Thỏa thuận

Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn cũng như chấm dứt mọi quyền truy cập vào trang web và dịch vụ. Quyết định có thể được áp dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi không bắt buộc phải thông báo cho bạn và trả tiền bồi thường.

Có một số căn cứ để chấm dứt hợp đồng:

 • Chúng tôi đã quyết định hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ hoặc một phần cụ thể nào của trang web của chúng tôi cho tất cả khách truy cập hoặc cụ thể cho bạn.
 • Chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm một trong các điều khoản của Thỏa thuận hiện tại.
 • Trong trường hợp bạn lạm dụng trang web hoặc các dịch vụ cụ thể, vi phạm pháp luật hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác.
 • Bất kỳ căn cứ nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp để chấm dứt hợp đồng.

Luật điều chỉnh và Trọng tài

Nếu có bất đồng, khiếu nại và tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi trong quá trình tương tác, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình thảo luận và đàm phán. Trong trường hợp này, lợi ích của cả hai bên sẽ được công nhận. Mục tiêu chính của các cuộc đàm phán là đạt được một giải pháp thỏa đáng cho cả chúng tôi và bạn. Thời gian thảo luận là 30 ngày. Nếu không thể giải quyết tranh chấp giữa các bên trong thời gian này, thông tin về tranh chấp đó sẽ được chuyển đến Tòa án Trọng tài Quốc tế để đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này áp dụng cho bất kỳ tranh cãi nào, bao gồm cả những tranh cãi liên quan đến sự tồn tại, hoạt động hoặc chấm dứt Thỏa thuận hiện tại.

Bảo mật

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật. Bạn không được tiết lộ thông tin về chủ đề của một tranh chấp cụ thể cho bất kỳ bên thứ ba nào trong thỏa thuận hiện tại hoặc bất cứ lúc nào sau khi kết thúc nó. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong quá trình tố tụng trọng tài phải được giữ bí mật. Hơn nữa, việc phân phát miễn phí thông tin về kết quả của việc phân xử và chuyển dữ liệu cho bên thứ ba (cá nhân và pháp nhân) là không được phép.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin bí mật nào cho các mục đích cá nhân dù trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thông tin bí mật chỉ có thể được sử dụng nếu nó giúp giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Có một ngoại lệ cho tất cả những điều trên. Bạn có quyền tiết lộ thông tin bí mật nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy. Trong trường hợp này, điều kiện tiên quyết là thông báo ngay lập tức từ phía chúng tôi. Bạn cũng đồng ý làm việc với chúng tôi để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin đó hoặc để thu hẹp phạm vi tiết lộ. Chúng tôi liên tục cố gắng để đạt được sự đảm bảo rằng thông tin bí mật sẽ được xử lý bảo mật.

Toàn bộ thỏa thuận

Tài liệu nêu rõ tất cả các thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn về việc sử dụng trang web, các dịch vụ và phần mềm dịch vụ. Nó thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký kết trước đây giữa bạn và chúng tôi.

Bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận hiện tại. Bạn cũng chấp nhận rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm và những người đại diện nào trừ khi chúng được nêu rõ trong Thỏa thuận.

Sư tự quản các Điều khoản của Thỏa thuận

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này có thể hoạt động riêng biệt với nhau trong phạm vi pháp luật cho phép. Không có điều kiện nào bị ảnh hưởng nếu điều kiện kia được tuyên bố là không hợp lệ tại một thời điểm nhất định.

Thiệt hại không thể khắc phục được

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản của nó có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục.

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ phương tiện bảo vệ pháp lý nào. Theo Thỏa thuận này, bạn thừa nhận rằng việc bồi thường của bạn sẽ là một biện pháp khắc phục đầy đủ cho chúng tôi nếu bạn vi phạm các điều khoản của tài liệu này. Chúng tôi cũng sẽ có quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục tạm thời, hành động thực thi cụ thể hoặc biện pháp khắc phục khác nếu bạn tạo ra mối đe dọa hoặc vi phạm thực tế đối với Thỏa thuận.

Lưu các Điều khoản của Thỏa thuận

Bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt tài liệu này. Các điều kiện sẽ vẫn có liên quan miễn là có nhu cầu về điều này.

Bên thứ ba

Không có Điều khoản và Điều kiện nào trong Thỏa thuận của chúng tôi tạo hoặc cấp bất kỳ quyền độc quyền nào cho bên thứ ba. Có thể có ngoại lệ là trường hợp khi được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận.

Không có điều khoản nào của Thỏa thuận để bạn sử dụng giải thích là tạo ra một cơ quan, quan hệ đối tác hoặc các lựa chọn khác để hợp tác với chúng tôi.

Nhượng bộ

Chúng tôi có quyền chuyển nhượng, cam kết hoặc cấp phép lại Thỏa thuận này toàn bộ hoặc một phần mà không cần thông báo cho các khách hàng và khách truy cập trang web.

Bạn không thể chuyển nhượng, cầm cố, cấp phép lại hoặc cách khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

Thông tin Khác

Nếu bạn hoặc ai đó gần gũi với bạn có vấn đề với cờ bạc, hãy chắc chắn ghé thăm Gamblers Anonymous. Bạn sẽ tìm thấy sự giúp đỡ ở đây cho những người bị nghiện cờ bạc và bệnh Nghiện cờ bạc.

Tự Loại trừ

Nếu bạn sử dụng các tính năng sòng bạc trực tuyến, vui lòng tuân theo nguyên tắc tự loại trừ. Hầu hết các tổ chức cờ bạc hiện đại cung cấp một cơ hội như vậy cho nhiều người chơi. Chức năng này sẽ giúp tránh các vấn đề liên quan đến việc nghiện cờ bạc.

Hạn chế truy cập vào cờ bạc được thiết lập thường xuyên hoặc cho một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi phải mất nhiều tuần để nghỉ ngơi từ cờ bạc. Hành vi có trách nhiệm và tự loại trừ sẽ giúp bạn tránh khỏi nghiện cờ bạc.

Hãy nhớ rằng nếu bạn đã sử dụng tính năng tự loại trừ, bạn sẽ không thể hủy tính năng này. Sau khi loại trừ, bạn sẽ không thể truy cập nội dung trò chơi trên trang web. Việc chặn này sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn đã xác định cho chính bản thân mình. Tính năng tự loại trừ sẽ là một công cụ tốt để đối phó với chứng nghiện cờ bạc. Với tính năng này, bạn cũng có thể dừng tiếp xúc cờ bạc trên Internet một thời gian.

Cờ bạc có trách nhiệm

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin về sòng bạc trực tuyến, cờ bạc, máy đánh bạc, v.v. Tất cả thông tin được công bố chỉ nhằm cho mục đích thông tin.

Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cờ bạc không nên được coi là một cơ hội để kiếm tiền. Bạn nên thưởng thức các trò chơi, không nên kiên trì cố bám để theo đuổi các chiến thắng lớn.

Hãy có trách nhiệm với trò chơi của bạn. Máy đánh bạc có thể trở thành một sở thích kích thích và là một cách tuyệt vời để tiêu khiển thời gian rãnh rỗi của bạn. Nhưng đối với những người phụ thuộc, một việc làm như vậy có thể nguy hiểm và phá hoại.

Trách nhiệm của chúng tôi là làm cho bạn nhận thức được sự cần thiết phải tạo ra một môi trường an toàn. Liên hệ với các chuyên gia nếu chính bạn hoặc những người thân yêu của bạn nghiện cờ bạc. Bạn nên có trách nhiệm khi ghé thăm một sòng bạc trực tuyến cũng như trang web của chúng tôi.

Nhận thức vấn đề

Không có gì sai khi đôi khi cho phép bản thân đánh bạc bằng tiền thật. Ngay cả mong muốn của bạn chơi tại các mức đặt cược cao được coi là chấp nhận được. Bất kỳ người nào cũng có khả năng bị rối loạn, bất kể quy mô đánh cược và thời gian họ dùng cho đánh bạc.

Có một vài tiêu chí để xác định chứng nghiện cờ bạc:

 • Bạn liên tục tăng tỷ lệ cược, vì những số tiền trước đó không còn mang lại adrenaline như vậy.
 • Các nỗ lực để hạn chế truy cập vào trò chơi dẫn đến các sự bùng nổ về lo lắng và khó chịu.
 • Bạn không thể ngừng chơi cho đến khi bạn thiết lập lại sự cân bằng của bản thân.
 • Có một mong muốn liên tục để lấy lại tiền đã mất.
 • Bạn giữ bí mật về số tiền bạn đã mất trong sòng bạc trực tuyến với những người thân yêu của mình.
 • Cờ bạc đã gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, tại nơi làm việc hoặc ở trường.

Nếu bạn tìm thấy một số dấu hiệu từ danh sách trên, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chúng tôi muốn bạn có trải nghiệm cờ bạc tốt nhất có thể, vì vậy vui lòng đọc tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web chúng tôi. Đảm bảo thường xuyên kiểm tra phần Thỏa thuận để biết các thay đổi và cập nhật.